Wersja DEMO
 
     
 

Jedną z usług jaką Państwu proponujemy jest kompleksowa opieka informatyczna czyli całościowy Outsourcing Informatyki w Państwa firmie.

Całość naszych prac można podzielić na trzy zasadnicze części:

Tworzenie infrastruktury informatycznej:

 • analiza potrzeb firmy zarówno sprzętowych jaki i konsulting w zakresie doboru oprogramowania.
 • kompleksowe instalacje sieci zarówno logicznych jak i elektrycznych
 • zakupy urządzeń i oprogramowania które mogą być dokonywane w naszej firmie lub w firmach zewnętrznych. W drugim przypadku oferujemy Państwu pomoc w wyborze najkorzystniejszych ofert
 • tworzenie oprogramowania na zamówienie w przypadku gdy na rynku nie ma oprogramowania spełniającego Państwa wymagania

Wdrożenie systemu informatycznego i kultury informatycznej wśród użytkowników:

 • wdrożenia polityki bezpieczeństwa
 • ustalenie zasad obiegu informacji
 • instalacje serwerów i urządzeń sieciowych
 • instalacja oprogramowania na komputerach roboczych.
 • szkolenia i egzaminowanie użytkowników

Bieżąca opieka nad system informatycznym:

 • administracja serwerami i urządzeniami sieciowymi
 • dbałość o właściwy stan infrastruktury informatycznej
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemu (aktualizacje oprogramowania)
 • zarządzanie zasobami sprzętowymi
 • bieżąca pomoc użytkownikom (helpdesk)
 • pomoc telefoniczna (hotline)
 • okresowe audyty i konsultacje wspomagające rozwój systemu
 • wdrożenia nowych rozwiązań

Chcemy Państwu zaproponować dwie różne drogi współpracy:

 • miesięczny abonament w którym Państwo otrzymują określone czasy reakcji i pracy naszego serwisu (również 24h) oraz pewną liczbę godzin pracy naszych specjalistów. Opłata zależy od czasu reakcji i świadczenia usług jak i od liczby godzin w abonamencie. Obie te kwestuje uzgadniamy w czasie analizy Państwa potrzeb
 • stała obecność oddelegowanego pracownika naszej firmy w Państwa przedsiębiorstwie. W tym przypadku opłata jest uzależniona od typu wykonywanej pracy jak i od czasu pracy naszego pracownika

Na współpracy z nasza firma zyskują Państwo bardzo dużo:

 • nie muszą Państwo ponosić kosztów zatrudniania pracownika
 • zawsze mają Państwo zagwarantowaną pomoc naszych specjalistów którzy pracują 24 h na dobę, nie biorą urlopów i nie chorują
 • jako firma informatyczna zatrudniająca wielu specjalistów możemy zapewnić Państwu dużo większy poziom wiedzy i doświadczenia niż nawet najlepsza pojedyncza osoba zatrudniona u Państwa na etacie

Jesteśmy firmą bardzo wszechstronną. Posiadamy wiedzę która pokrywa całościowo temat zwany teleinformatyka. Żaden system operacyjny ani sprzęt komputerowy nie będzie dla nas niewiadomą.